Nyár Gyermekotthon

Nyár Gyermekotthon

A Gyermekvédelmi Központ Somogy Vármegye Nyár Gyermekotthona

1990 november 2.-án került átadásra Kaposváron a Nyár utca 112 szám alatt. A város

egyik legszebb részén, a Rómahegyen, egy néhai nemesi kúriát alakítottak át arra a célra,hogy

az akkori nevén Somogy Megyei Gyermek- és Ifjúságvédő Intézet Ifjúsági Otthona befogadja

azokat az állami gondozott fiatalokat, akiknek a 80-as évek végén sorra megszűnő

munkásszállók már nem biztosítottak lakhatást. Mint a megnevezésekből is kitűnik, az Otthon

soha sem volt önálló ( így jelenleg sem) mindig is egy nagyobb gyermekvédelmi egység

(GYIVI,TEGYESZ,Gyermekvédelmi Központ,Gyermekvédelmi Igazgatóság) részeként,

telephelyeként funkcionált.

Az Otthon kezdetektől fogva, amolyan hiánypótló szerepet töltött be a megyei

gyermekvédelmi rendszerben. "Specialitásunk," hogy olyan nagykorúság előtt álló nevelésbe

vett, illetve utógondozói ellátott fiatalok gondozását, nevelését vállaljuk fel, akik személyiségi

állapotuknál, koruknál fogva nevelőszülőkhöz, illetve kisebb gyerekeket is ellátó

lakásotthonokba nem kerülhetnek.( A Gyermekvédelmi Törvény módosulásával, miszerint 12

év alatti gyerek már nem helyezhető el lakás-illetve gyermekotthonba, most már a többi

intézménynek is ezt az utat kell járniuk.)

A Gyermekotthon jelenleg 24, 12-24 év közötti nevelésbe vett,

illetve utógondozói ellátott gyerek és fiatal otthont nyújtó, illetve utógondozói ellátását

biztosítja.  Az Otthonban élők az életkori sajátosságok miatt két, nemenként elkülönülő, 12-12 fős csoportot alkotnak. Az összesen 9 lakószobában, szobánként két, illetve három ágyas elhelyezés biztosított. A 15/1998.NM. rendelet alapján meghatározott szakmai létszámnak megfelelően összesen 2 nevelő, 8 gyermekfelügyelő, egy fejlesztő pedagógus, illetve egy  pszichológus és gyermekvédelmi ügyintéző igyekszik nap mint nap tudása legjavát adni.

Valamennyien havi munkabeosztás alapján dolgozunk. Minimum kéthavonta

egyszer ( ha szükséges előbb) munkaértekezletet tartunk, ahol értékeljük az elmúlt időszak

történéseit felmerülő problémáit, meghatározzuk a következő periódus főbb feladatait,

elvárásait. Ha szükséges az érintett kollégákkal, illetve külsős szakember bevonásával,

esetmegbeszélést tartunk. Az iskolai tanulás hatékonysága és az iskolákkal való jobb

kapcsolattartás érdekében bevezettük az ún. mentori rendszert.

Növendékeink magas életkora miatt egyik legfőbb nevelési célunk, hogy a "nagybetűs"

életre minél jobban felkészítsük őket. Ez nem könnyű feladat, hiszen késői bekerülésük miatt

nagyon rövid idő, legtöbbször egy-két év áll rendelkezésünkre nagykorúvá válásuk előtt. Az

országos átlagot messze alulmúló módon, az Otthon 2 év alatt szinte teljesen kicserélődik. A

múltba visszanyúló statisztikai adatok alapján egy fiatal, átlagosan 1,5 évet (!!!) tölt az

Otthonban. Ezt a kevés időt kell úgy kihasználnunk, hogy minél

pozitívabb személyiség változást, ismeretbővülést és szocializációt tudjunk realizálni. Ennek

érdekében pedagógiai munkánk három, egymással soros összefüggésben álló, egymást

kölcsönösen átható és erősítő pilléren nyugszik: a tanulást, mint értéket közvetítő felkészítő

tevékenységen ( tanulószobai foglalkozás, mentori rendszer), az új ismereteket és készségeket

erősítő, a "fölös" energiákat lekötő, hasznos aktivitást nyúltó szabadidős programokon (

sportfoglalkozások, túrázások, színjátszó kör, tánc és zenei szakkörök, rendezvények, önálló életre felkészítő foglalkozások stb.), illetve a kétkezi munka becsületére nevelő, kitartást, megfelelő hozzáállást elősegítő, munkáltatáson (kertészkedés, karbantartás, környezet gondozás, fűnyírás, stb.) Havonta legalább egyszer-minden hónap elején- lakógyűlés keretében értékeljük a fiatalok elmúlt havi egyéni, iskolai és közösségi tevékenységét napi pontjaik  alapján. Itt kerülnek megvitatásra a házirend jellegű kérdések és problémák is.

Kapcsolódó anyagok