Ezüstszőlő Gyermekotthon

Ezüstszőlő Gyermekotthon

A mai Somogy megye területén több helységnév őrzi valamelyik honfoglalás kori méltóság, illetve későbbi korok mesterségeinek, tárgyainak nevét. Ilyen a Mátyás király udvari szakácsainak adományozott Szakácsi birtok, később Nagyszakácsi földje is, a „Királyi szakácsok nyomdokán” országos főzőverseny helyszíne.
Ebben a hosszú múltra visszatekinteni képes, ma már apró, nehezen megközelíthető, munkanélküliséggel küzdő faluban működik a Somogy Megyei Gyermekvédelmi Központ nagyszakácsi telephelye, a Nagyszakácsi Gyermekotthon.

A már több mint ötvenéves otthont nyújtó nevelési intézmény számos változáson, struktúraváltáson ment keresztül.

A jogelőd intézmény alapításakor, a gyermekvédelmi alapellátások fejlődésének időszakában kezdte meg működését az egykori nevelőotthon. A kollégiumi jellegű elhelyezési körülmények mellett gondoskodtak 60 iskoláskorú gyermek neveléséről, ellátásáról, elsődlegesen a súlyos tanulási nehézségekkel, magatartászavarral küzdő 6-16 éves kor közötti kiskorúakról. A későbbi profilbővítés eredményeként az alsó tagozatos gyermekek számára saját iskolát is létrehoztak. 1983-tól kezdődően az alacsonyabb korosztályú, óvodáskorú gyermekek nevelésével bővítette tevékenységét az intézmény, amely ekkorra már koedukálttá vált, az elhelyezési szükségletekhez igazodóan. 1989-ben került kialakításra az első, ún. referencia csoport, amely családias jellegű körülményeket teremtett a gyermekek neveléséhez.
1991-ben négy lakóegységet működtetett az intézmény, amelyben a kiskorúak a mindennapi, majdani önálló élethez szükséges képességeket és készségeket gyakorolhatták, praktikus ismereteket kaptak, egyebek között a mosás, főzés, takarítás, különböző önkiszolgáló tevékenységek és a kertművelés terén is.

A nagyobb létszámú, ezért intézményesített jellegű elhelyezés, ellátás és nevelés kedvezőtlen hatásai csökkentek, ezzel egyidejűleg megteremtődtek az egyéni fejlesztés lehetőségei, a nevelési feltételek sokat javultak, fejlődtek, amely kiemelkedő mértékben alapozta meg az ellátottak majdani önálló életvitelének esélyeit.

A gyermekotthon alkalmas ötös, hatos testvérsorok fogadására is. A saját óvoda és altagozatos iskola tevékenysége megszűnt, a gyermekek óvodai foglalkoztatása és iskoláztatása így a külső köznevelési intézményekhez helyeződött át. Az óvodás gyermekek a szomszédos Tapsony településre járnak óvodába, az általános iskolások pedig a Böhönyei Festetics Pál Általános Iskola tanulói, így gyermekeink több csoporthoz szocializálódnak, ami az integritás szempontjából kedvezőbb lehetőségeket nyitott meg. A gyermekotthoni nevelők, gyermekfelügyelők mára egy olyan szakember-team-et alkotnak, amelynek tagjai napi kapcsolatot tartanak egymással, egységes nevelési elvek szerint foglalkoznak a gondoskodásukra bízott gyermekekkel. Az együttműködés eredményeként a kiskorúak biztonságban, elfogadó, családias környezetben nevelkedhetnek, illetőleg a nagykorúságuk elérésekor, a vonatkozó jogszabályi feltételek teljesülése esetében a fiatal felnőttek utógondozói ellátottként továbbra is a gyermekotthonban maradhatnak.

A gyermekotthonban három, 12-12 férőhelyes csoportot működtett az intézmény, két elkülönülő épületben. A lakócsoportok a gyermekek kora és neme szerinti összetételének megfelelően eltérő szükségletűek, profilúak, így részben egyediek, ugyanakkor a nevelési alapelvek mentén egységes közösséget alkotnak.

A 36, hároméves kor feletti gyermekről gondoskodó telephelyen a Sziporka, a Pamatok és a Csemete csoport mindegyikében jellemző a testvérek együttes elhelyezése. A szélsőséges korosztály a nevelési gyakorlat szempontjából a mindennapok megszervezése, a gondozási, ellátási és nevelési feladatellátás szempontjából újra és újra jó értelemben vett kihívást teremt az itt dolgozó gyermekvédelmi szakembereknek. A tömegközlekedéssel nehezített a község megközelíthetősége, így az onnan utazás is, ezért a kamaszkorú gyermekek foglalkoztatásában nagyobb koncentrációt igényel a különös bánásmód alkalmazása, a szabadidő tartalmas eltöltése, az értékadó közösségi, kulturális és sport programok elérésnek biztosítása. Kiemelt hangsúlyt nyer ezért a nevelési módszerek között a változatosság és az egyéni szükségletekhez is igazodó, differenciált tevékenységek mind szélesebb körű alkalmazása, hiszen
kiemelt cél a gyermeki személyiség összetett, hatékony fejlesztése.
A céljok eléréséhez minden elérhető pályázati lehetőséggel él a gyermekotthon, hogy bővíthesse a fejlesztési tevékenységi körét és innovatív pedagógiai módszerekkel, feltételekkel biztosítsa a gyermekek megfelelő fizikai és érzelmi biztonságát, képességeik fejlesztését és a majdani önálló egzisztencia teremtésük megalapozását.