Érdekképviseleti Fórum

Érdekvédelmi Fórum

A Somogy Megyei Gyermekvédelmi Igazgatóság Érdekképviseleti Fórumának megalakítására 2012. május 7-én került sor, a kaposvári a Nyár utcai Gyermek- és Utógondozó Otthonban, a fenntartó részéről delegált képviselő, az intézmény munkatársainak és az intézmény által működtetett gondozási helyeken nevelkedő gyermekek, fiatalok, valamint az utógondozói ellátásban részesülő fiatal felnőttek részvételével

Az Érdekképviseleti Fórum a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 35., 36. és 37. paragrafusában foglaltaknak megfelelően elsősorban az ellátásban részesülő gyermekek és fiatal felnőttek érdekvédelmét szolgálja. A fórum megvizsgálja a hozzá benyújtott panaszokat, döntést hoz a hatáskörébe tartozó ügyekben, javaslatot tehet a gyermekjogi képviselőnél, illetve más hatáskörrel rendelkező szervnél.

A Érdekképviseleti Fórum az intézmény vezetője számára véleményt nyilváníthat a gyermekeket, a fiatalokat érintő ügyekben, javaslatot tehet az alaptevékenység szolgáltatásainak tervezéséről, működtetéséről, valamint az ebből származó bevételek felhasználásáról, és egyetértési jogot gyakorol a házirend jóváhagyásánál.

Az ellátásra vonatkozó kifogások, a gyermeki jogok sérelme, valamint az intézményi dolgozói kötelezettségszegése esetén a gyermek, a gyermek szülője vagy más törvényes képviselője, a gyermekönkormányzat és a fiatal felnőtt panasszal élhet az Érdekképviseleti fórumnál.  A beérkező panasz kivizsgálása után a fórum 15 napon belül értesítést küld a vizsgálat eredményéről.

Az Érdekképviseleti Fórum székhelye: 7400 Kaposvár, Nyár u. 112.