Alaptevékenység

Az intézmény alaptevékenysége, feladat-és hatásköre:

Az ideiglenes hatállyal elhelyezett, nevelésbe vett gyermek otthont nyújtó ellátása, a fiatal felnőtt utógondozói ellátása, területi gyermekvédelmi szakszolgáltatás valamint óvoda és 1-4 osztályos tanulók iskolai oktatását biztosító gyermekvédelmi intézmény.

 

Költségvetési szerv megnevezése és székhelye:

Somogy Megyei Gyermekvédelmi Központ és Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat

8700 Marcali, Berzsenyi u. 114.

 

Alapító okirat

Alapító okirat száma: 32761-3/2017/JISZOC.

Kelte: 2017. 07. 10.

Megtekintés

 

Alapító és irányító szerv neve, székhelye:

Emberi Erőforrások Minisztériuma

1054 Budapest, Akadémia u. 3.

 

Középirányító szerv neve és székhelye:

Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság

1132 Budapest, Visegrádi u. 49.

 

Fenntartó szerv neve és székhelye:

Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság

1132 Budapest, Visegrádi u. 49.

 

Működési köre, illetékessége:

Somogy megye

 

Jogszabályban meghatározott közfeladata:

„A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról” szóló 1997.évi XXXI. törvény 15 § (3) bekezdése a)- c) pontjai szerinti személyes gondoskodást nyújtó gyermekvédelmi szakellátás keretében otthont nyújtó ellátás, utógondozói ellátás, területi gyermekvédelmi szakszolgáltatás.

156 § (5) bekezdés (5) pontja alapján a gyermekotthonban működő óvoda és iskola - mint közös igazgatású többcélú gyermekvédelmi intézmény - önálló intézményegységként működik tovább az Nktv. rendelkezései alapján.

 

Kormányzati funkció szerinti besorolás:

091211 Köznevelési intézményben tanulók nappali rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 1-4. évfolyamon

04011 Gyermekvédelmi bentlakásos ellátások

04013 Nevelőszülőnél elhelyezettek ellátása

04041 Területi gyermekvédelmi szakszolgáltatás

 

Költségvetési szerv gazdálkodási tevékenysége:

Pénzügyi, gazdálkodási feladatait a középirányító látja el.

 

Ide vonatkozó dokumentumaink

Szervezeti és Működési Szabályzat (4649298 bájt)

Szabályzat az adatvédelemről és adatbiztonságról (357563 bájt)