Alaptevékenység

Az intézmény alaptevékenysége, feladat-és hatásköre:

Az ideiglenes hatállyal elhelyezett, nevelésbe vett gyermek otthont nyújtó, teljes körű ellátását és a fiatal felnőtt utógondozói ellátott szükség szerinti ellátását biztosító gyermekvédelmi intézmény.

 

Költségvetési szerv megnevezése és székhelye:

Gyermekvédelmi Központ Somogy Vármegye

7400 Kaposvár, Kanizsai u. 79-81.

 

Alapító okirat

Alapító okirat száma: II/989-6/2021/PKF.

Kelte: 2021. március 5.

Megtekintés

 

Alapító és irányító szerv neve, székhelye:

Belügyminisztérium

1051 Budapest, József Attila utca 2-4.

E-mail: ugyfelszolgalat@bm.gov.hu

 

Középirányító szerv neve és székhelye:

Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság

1132 Budapest, Visegrádi u. 49.

 

Fenntartó szerv neve és székhelye:

Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság

1132 Budapest, Visegrádi u. 49.

 

Működési köre, illetékessége:

Somogy vármegye

 

Jogszabályban meghatározott közfeladata:

„A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról” szóló 1997.évi XXXI. törvény 15 § (3) bekezdése a)- c) pontjai szerinti személyes gondoskodást nyújtó gyermekvédelmi szakellátás keretében otthont nyújtó ellátás, utógondozói ellátás.

 

Kormányzati funkció szerinti besorolás:

04011 Gyermekvédelmi bentlakásos ellátások

 

Költségvetési szerv gazdálkodási tevékenysége:

Pénzügyi, gazdálkodási feladatait a középirányító látja el.

 

Ide vonatkozó dokumentumaink

 

Szervezeti és Működési Szabályzat - 2023.12.05. (5198906 bájt)

Adatvédelmi, adatbiztonsági szabályzat (6366368 bájt)