Szakértői Bizottság

Somogy Megyei Gyermekvédelmi Szakértői Bizottság

 

A Szakértői Bizottságot a Somogy Megye Gyermekvédelmi Igazgatóság működteti.

A Megyei Gyermekvédelmi Szakértői Bizottság gyámhivatali felkérésre az alapellátásból a szakellátásba kerülő gyermekek teljes körű vizsgálatát végzi.

Bizottságunk munkájában, szakvélemények készítésében az alábbi szakemberek vesznek részt:

 • szociális munkás – családgondozó,
 • gyermekorvos
 • gyermekpszichológus
 • gyógypedagógus
 • gyermekpszichiáter szakorvos
 • gyermekvédelmi ügyintéző, valamint a bizottság vezetője.

A szakértői bizottság az alábbi esetekben készít szakvéleményt:

 • átmeneti nevelésbe vétel szükségességének a megállapításához,
 • ideiglenes hatállyal elhelyezett gyermek gondozási helyének megállapításához,
 • gondozási hely megváltoztatásához, új gondozási hely megállapításához,
 • elhelyezési forma megváltoztatásához, új gondozási forma megállapításához,
 • speciális – és különleges ellátási igény megállapításához, illetve felülvizsgálatához,
 • nevelési felügyelet gyámhivatal által elrendeléséhez, felülvizsgálatához és annak megszüntetéséhez,
 • gyámhivatali döntéshez szükséges a gyermek komplex személyiség vizsgálata az átmeneti nevelés évenkénti (három év alatti gyermek esetében félévente) felülvizsgálatához, valamint az elhelyezési javaslat és az egyéni elhelyezési terv módosításához.

A szakértői bizottság feladatai és kompetenciái

A szakértői bizottság munkájába bevonható(k) a gyermek egészségi, mentális és általános személyiségállapota szerinti eseti szakértő(k) is.

A szakértői bizottság két hónapnál nem régebbi szakvéleményre is támaszkodhat adott esetekben. Ha a gyermek személyiségével kapcsolatos jelentős tény vagy körülmény megítéléséhez különleges szakértelem szükséges (például: a gyermek testi, érzékszervi, értelmi, beszéd vagy más fogyatékosságban szenved, továbbá beilleszkedési, tanulási, magatartási rendellenességgel küszködik), akkor ebben az esetben elsősorban Nevelési Tanácsadó, Tanulási Képességet Vizsgáló Szakértői és Rehabilitációs Bizottság, pszichiátriai szakellátó intézmény szakvéleményeit figyelembe véve készítjük el a gyermek személyiség állapotáról a szakértői véleményt.

A szakértői bizottság vizsgálatait és szakvéleményét az eseteknél a gyámhivatali megkérés – felkérés – előzi meg. Speciális ellátási igény kontroll vizsgálatát saját kompetenciája alapján, a gyámhivatali megkérés nélkül végzi el. Az ellátási igényben bekövetkezett változásokat a bizottság saját vizsgálatai, továbbá – különleges ellátási igény változásakor – az ellátási igény változását igazoló dokumentumok alapján állapítja meg (tartós betegség, fogyatékosság esetén).

A szakértői bizottság részvizsgálatai közül az orvosi, pszichológiai, pszichiátriai és gyógypedagógiai vizsgálat csak a gyerekre vonatkozik.

 

 

A szakértői bizottság az alábbi elhelyezési formákra tesz javaslatot:

1. Nevelőszülő, gyermekotthon (lakásotthon), szociális törvény

szabályozása alá tartozó ápoló – gondozó otthonok.

 

2. Speciális ellátást igénylő gyermek esetében:

 • speciális gyermekotthon
 • gyermekotthonok speciális csoportja
 • speciális szükségletet biztosító nevelőszülő
 • minisztériumi fenntartású speciális gyermekotthon
 • gyermekotthon

 

 1. 3.      Különleges ellátást igénylő gyermek esetében:
 • különleges gyermekotthon
 • gyermekotthon
 • nevelőszülő, aki a különleges ellátást tudja nyújtani a gyermek részére.

 

A szakértői bizottság minden fontos információ összegyűjtése és a gyermek vizsgálata után a bizottsági megbeszélésen hozza meg a javaslatát.

A bizottság munkája során minden esetben a gyermek érdekét tartja elsődlegesnek.

Elérhetőségeink:

Somogy Megyei Gyermekvédelmi Szakértői Bizottság

Vatiné Nádas Nóra

szakértői bizottság vezető

 

 

7400 Kaposvár, Kanizsai u. 79.

Fax: 82-527-555 Mobil : 20/951-8500

E-mail: smgyvszakerto@liveedu.smogyvi.hu

Kapcsolódó anyagok