Nagyszakácsi Gyermekotthon

Többcélú gyermekvédelmi intézmény Nagyszakácsiban:
Óvoda, iskola és gyermekotthon

A mai Somogy megye területén több helységnév őrzi valamelyik honfoglalás kori méltóság, illetve későbbi korok mesterségeinek, tárgyainak nevét. Ilyen a Mátyás király udvari szakácsainak adományozott Szakácsi birtok, később Nagyszakácsi földje is, a „Királyi szakácsok nyomdokán”országos főzőverseny helyszíne.
Ebben a hosszú múltra visszatekinteni képes, ma már apró, nehezen megközelíthető, munkanélküliséggel küzdő faluban működik a Somogy Megyei Gyermekvédelmi Központ és Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat nagyszakácsi tagintézménye, a  Nagyszakácsi Gyermekotthon.

Gyermekotthonunk többcélú gyermekvédelmi intézmény, melyben alsó tagozatos iskola és óvoda is működik, egyedülállóként Somogy megye területén. Az iskola pedagógiai programja, az óvoda komplex nevelési programja alapelveiben egységet alkot a gyermekotthon szakmai programjában megfogalmazottakkal. A különböző egységekben a gyermekek falusi társaikkal együtt nevelődnek, tanulnak, ezzel biztosítva integrációjukat családban élő társaikkal. A kis létszámú óvodai és osztálycsoportokban a gyermekotthonba való bekerüléskor mutatkozó szocializációs hátrányok, tanulásban mutatkozó lemaradások csökkenthetők. A pedagógus közösség elhivatott az egyéni bánásmód által való nevelés, a gyermekek személyiségállapotából adódó fejlesztés iránt.

A 41 éve működő nevelési intézmény, változásokon, struktúraváltáson ment keresztül.
Az 1970-ben létesített nevelőotthon a gyermekvédelmi alapellátások fejlődésének időszakára esik. A kollégium típusú elhelyezésben részesülő 60 fő gyermek (6-16 éves korú gyermek) nevelését látta el, kik súlyos tanulási nehézségekkel, magatartászavarral küzdöttek, közben az alsó tagozatos tanulmányaikat végezték.
1983-ban nyitottunk az alsó korhatár felé, óvodáskorú gyermekek kerültek az otthonba. Az intézmény koedukálttá vált.
1989-ben kialakítottuk az első referencia csoportot, a családias modell nevelési feltételeit biztosítva.
1991-ben négy lakóegység működött már az intézményben, ahol neveltjeink a praktikus mindennapi élethez szükséges képességeket és készségeket gyakorolhatták, mint mosás, főzés, takarítás, önkiszolgáló tevékenységek, kertművelés.
A tömeges elhelyezés ártalmai csökkentek, az egyéni fejlesztés lehetőségei megteremtődtek, nevelési helyzetek kihasználása pozitív irányban fejlődött. Az önálló életvitel esélye nőtt.

A gyermekotthon alkalmas ötös, hatos testvérsorok fogadására is. Óvodáztatásuk, alsó tagozatos iskolai oktatásuk az intézményen belül megoldott, így nem kényszerülnek a bekerülés okozta trauma után többféle gyermek és nevelői közösséghez alkalmazkodni. Az óvónők, tanítók, gyermekotthoni nevelők, gyermekfelügyelők egy nevelő temet alkotnak, napi kapcsolatot tartanak egymással, egységes nevelési elvek szerint dolgoznak. Az együttműködés eredményeként e korosztály biztonságban, elfogadó, családias környezetben nevelkedik.
Az óvoda és iskola személyi és tárgyi feltételeivel alkalmas a sajátos nevelési igényű gyermekek oktatására, nevelésére, komplex prevenciós és képességfejlesztő programjával, így enyhén értelmi fogyatékos, diszlexiás, diszgráphiás, tanulási és magatartási zavarral küzdő gyermekek eredményesen oktathatók, testvéreiktől nem kell elszakadniuk, különleges szükségletük miatt. A hozott hátrányok kompenzálása az óvodai és alsó tagozatos évek alatt eredményes.
A gyermekotthonban 3 lakóegység működik egy épületben. A lakócsoportok a gyermekek kor és nem szerinti összetételének megfelelően egyediek, ugyanakkor a nevelési alapelvek mentén egy közösséget alkotnak.
40 fő elhelyezésére van lehetőségünk. Három lakócsoportban élnek. (Sziporka lakócsoport: 12 fő, Pamatok lakócsoport: 12 fő, Csemete lakócsoport: 12 fő) A lakóegységek  kor és-nemi összetétele heterogén, a testvérkapcsolatok határozzák meg. Fiatal felnőttek számára az önállósulási fázis támogatása érdekében egy garzonlakást alakítottunk ki, ahol 4 fő azonos nemű fiatalt tudunk elhelyezni.
Otthonunkban 3-18 év illetve utógondozói ellátottként 19-24 év közötti gyermekek és fiatalok élnek. A széles korhatár a gyermekek és fiatalok mindennapjainak megszervezése, gondozásuk, nevelésük nagy kihívást jelent a nevelő közösségnek. Különösen a kamasz gyermekekkel való bánásmódra, szabadidejük tartalmas eltöltésére fordítunk nagy figyelmet a falu elzártsága miatt. Ezért kínálatunkban a változatosság és az egyéni szükségleteknek megfelelő tevékenységek jelennek meg.
Gyermekotthonunk egyedisége a sokrétű alaptevékenységében rejlik, melyekhez rendelt célok, feladatok, módszerek a gyermeki személyiség többoldalú fejlesztését szolgálják.
Céljaink eléréséhez a szűkös anyagi lehetőségek között minden pályázati lehetőséget kihasználunk, így tudunk fejlesztéseket, innovatív pedagógiai módszereket megvalósítani, bevezetni.