Elhelyezési csoport

Az elhelyezési csoport

Az elhelyezési munkatársak elsődleges feladata a nevelésbe vétel kezdeményezése és a gondozási hely megváltoztatása esetén a gyermekek ún. Egyéni elhelyezési tervének és elhelyezési javaslatának elkészítése, a területileg illetékes gyámhivatal felkérése alapján.

A csoport áttekinti az előzményeket, információkat szerez a családgondozóktól, a gondozási hely változtatása esetén konzultál a gyámmal és a gyámi-gondozói tanácsadóval, írásbeli javaslatot szerez be tőlük a leendő gondozási helyre vonatkozóan.
A munkatársak a nyilvántartásból tájékozódnak a gyermek előzményanyagáról, áttekintik, volt-e már a szakellátás rendszerében, illetőleg van-e testvére a gyermekvédelmi gondoskodás keretei között. Kapcsolatot tartanak a gondozási helyekkel, annak érdekében, hogy a gyermek számára a legmegfelelőbb elhelyezési módot találják meg.

Az elhelyezési javaslat kialakítása érdekében a Szakértői Bizottság véleményére alapozva elhelyezési értekezlet kerül összehívásra.
Az értekezletre minden esetben írott meghívót kapnak a gyermek ügyében érintett vagy a gyermek sorsát érintő információkkal rendelkező szervezetek, munkatársak és egyéb személyek.

Az elhelyezési értekezlet két részből áll. Az esetmegbeszélésen a gyermekkel foglalkozó szakemberek és a leendő gondozási hely képviselői egyeztetik a beutalás körülményeit, a gyermeket érintő problémákat, a szakértői vizsgálat eredményét.
A tanácskozás második részében a gyermek és az érintett vér szerinti hozzátartozói is értesülnek a szakemberek együttesen kialakított javaslatáról. Eben a fázisban a gyermeknek és hozzátartozóinak is lehetősége van a saját véleményének ismertetésére.
Az elhelyezési értekezlet után, az érintettek, az érdekeltek aktív részvételével kialakított, írásba foglalt elhelyezési javaslatot, valamint az egyéni elhelyezési tervet a csoport előkészíti a gyámhivatal részére történő továbbításhoz.

A hivatásos gyám kirendelésekor a személy tekintetében, az illetékes szakmai vezetővel egyeztetve ugyancsak az elhelyezési munkatársak tesznek javaslatot. Különleges szakértelmet igénylő ügyekben vagy példaként ideiglenes hatállyal beutalt kiskorú képviseletekor a rendvédelmi szervek meghallgatásaira, kihallgatásaira tekintettel eseti gondnok, egyebek között példaként ingatlan kezelési vagy hagyatéki eljárási ügyekben vagyonkezelő eseti gondnok kirendelése szükséges. Ezekben az esetekben szintén az elhelyezési csoport feladata az alkalmas személy vonatkozásában javaslatot tenni, a gyámhivatal kirendelésről szóló határozatának megalapozása érdekében.