Befogadó Otthon Kaposvár-Toponáron

A Befogadó Otthon a Gyvt-ben megjelölt hatóságok által ideiglenes hatállyal beutalt gyermekek teljes körű ellátását biztosítja mindaddig, amíg elhelyezésük feltételei fennállnak. A Befogadó Otthonban végzett tevékenység alapvető célja a gyermek lehető legrövidebb időn belüli, a sérülés lehetséges minimalizálása mellett történő hazagondozása, illetőleg amennyiben ez nem realizálható, az átmeneti vagy tartós nevelésbe vétel alapján végleges elhelyezésének elősegítése. Kiemelt cél a családtól történő elszakadás okozta trauma oldása, valamint hatékony személyiségkorrekció, az egyéni terápia és egyéni fejlesztés megkezdése.

Az otthonban gondoskodnak az elhelyezett gyermekek és fiatalok
- gondozásáról, megfelelő étkezéséről, elhelyezéséről, ruházatáról
- neveléséről, korrekciós neveléséről, foglalkoztatásáról
- fizikai és mentális problémáinak szakszerű kezeléséről, a szükséges egészségügyi ellátás biztosításáról.

A Befogadó Otthon ideiglenes gondozással összefüggő feladatot is ellát. Ennek keretében otthont nyújtó ellátásban részesíti 72 óra időtartamra az ellátást kérő lakóhelyéről önkényesen távozott gyermeket, a szülője által elhagyott és ezért felügyelet nélkül maradt gyermeket, valamint a beutalt gyermek saját gyermekének a befogadásáról is gondoskodik, valamint krízishelyzetbe került szülőt és gyermekit is befogadja.
A beutalt gyermekek 24 férőhelyen, 2 ágyas szobákban kapnak elhelyezést, és a felvételt követően gondoskodunk szakértői vizsgálatukról, majd előkészítjük tartós elhelyezésüket, vagy családba való visszahelyezésüket. Mindez sokrétű információt, s a feszültségek okozta problémák oldását igénylő feladat.

Otthonunkban a szabadidő eltöltésének különböző formái kínálkoznak: kondicionáló eszközök, csocsó, ping-pong, internet, különféle társasjátékok. Az udvaron nagy zöld terület, játszótér és futballpálya várja a gyermekeket.

Befogadó otthon

 

20120706095559181.pdf (318964 bájt)
20120706095744561.pdf (104950 bájt)

 

Kapcsolódó anyagok